Diplomatik heyət

 

  

                 

         Cənab Əfzəl Əhmədi

                   Müvəqqəti işlər vəkili, Müşavir

         Cənab Əhməd Husaini Marvi

                   Birinci Katib 

         Cənab Əhməd Mustafa Arvin

                   İkinci Katib

Cənab Bəhruz Zadfar Tahiri

                   Üçüncü Katib

          Cənab Ruhullah Rəfiqi

                  Ticarət Attaşesi