Diplomatik Tərkib

 

         Zati-Aliləri Mohammad Taqi Xalili

                   Səfir

         Cənab Afzal Əhmədi

                   Müşavir

         Cənab Əhməd Husaini Marvi

                   Birinci Katib 

         Cənab Əhməd Mustafa Arvin

                   İkinci Katib   

         Cənab Abdul Başir Raufi

                   Üçüncü Katib